ZUBÁK Marek #Revúca #nezvestný

Priezvisko:   ZUBÁK
Meno:  Marek
Dátum narodenia:  1976-11-21
Štátna príslušnosť:  SLOVENSKO
Bydlisko:   Revúca
Dátum vyhlásenia:  2019-05-13
Dôvod pátrania:  Nezvestná osoba
Vyhlasujúci útvar:  OR PZ v Revúcej