Zlodeji – podvod za 10000€

Zvolenskí policajti žiadajú občanov o pomoc a spoluprácu pri pátraní – vyšetrujú zločin podvodu, ktorého sa dopustil doposiaľ nestotožnený páchateľ, ktorý zneužil osobné údaje 53-ročného Košičana, pričom na jeho osobu uzavrel s finančnou spoločnosťou spotrebiteľský úver vo výške 10-tisíc eur, splatný v celkovej výške viac ako 18-tisíc eur.

Predmetný úver sa zaviazal splácať v pravidelných mesačných splátkach, a to vo výške viac ako 168 eur, pričom tieto nespláca. Svojim konaním uviedol schvaľovateľa úveru do omylu a spôsobil tak spoločnosti škodu vo výške viac ako 18-tisíc eur. Páchateľ na uzavretie úverovej zmluvy vyhotovil falošný občiansky preukaz, ktorým sa počas jeho vybavovania oficiálne preukazoval.

Prosíme občanov, ktorí by vedeli podať akékoľvek informácie k osobám na fotografiách, aby tak urobili na ktoromkoľvek útvare Policajného zboru alebo na známom telefónnom čísle 158.