Zlatica BALOGOVÁ Prešov

Priezvisko: BALOGOVÁ
Meno: Zlatica
Dátum narodenia: 1974-07-22
Štátna príslušnosť: SLOVENSKO
Bydlisko: Prešov
Dátum vyhlásenia: 2014-03-31
Dôvod pátrania: Príkaz na zatknutie podľa § 73 T.p.
Vyhlasujúci útvar: OR PZ v Prešove