Príkaz na zatknutie BERKI Jozef #Lučenec

Priezvisko:   BERKI
Meno:  Jozef
Dátum narodenia:  1968-07-17
Štátna príslušnosť:  SLOVENSKO
Bydlisko:   Lučenec
Dátum vyhlásenia:  2009-04-08
Dôvod pátrania:  Príkaz na zatknutie podľa §73T.p.
Vyhlasujúci útvar:  OR PZ v Lučenci
Príkaz na zatknutie BERKI Jozef #Lučenec