Viera NEZBEDOVÁ Rimavská Sobota

Priezvisko: NEZBEDOVÁ
Meno: Viera
Dátum narodenia: 1975-06-19
Štátna príslušnosť: SLOVENSKO
Bydlisko: Rimavská Sobota
Dátum vyhlásenia: 2017-02-06
Dôvod pátrania: Príkaz na zatknutie podľa § 73 T.p.
Vyhlasujúci útvar: OR PZ v Rimavskej Sobote