TURTÁK Stanislav #Košice #pátranie #hľadaný

Priezvisko: TURTÁK
Meno: Stanislav
Dátum narodenia: 1988-08-08
Štátna príslušnosť: SLOVENSKO
Bydlisko: Košice I
Dátum vyhlásenia: 2006-12-18
Dôvod pátrania: Príkaz na zatknutie podľa § 73 T.p.
Vyhlasujúci útvar: OR PZ v Košiciach