Svedok TARABA Marián #Bratislava

Priezvisko: TARABA
Meno: Marián
Dátum narodenia: 1987-02-25
Štátna príslušnosť: SLOVENSKO
Bydlisko: Bratislava III
Dátum vyhlásenia: 2019-06-22
Dôvod pátrania: Svedok
Vyhlasujúci útvar: OR PZ v Bratislave III