Svetlana DANIHELOVÁ Humenné

Priezvisko: DANIHELOVÁ
Meno: Svetlana
Dátum narodenia: 1983-11-03
Štátna príslušnosť: SLOVENSKO
Bydlisko: Humenné
Dátum vyhlásenia: 2016-10-25
Dôvod pátrania: Podozrivá zo všeobecnej TČ
Vyhlasujúci útvar: OR PZ v Humennom