Svedok » SLIVKA Lukáš #Prešov #pátranie #hľadaný

Priezvisko: SLIVKA
Meno: Lukáš
Dátum narodenia: 1986-03-30
Štátna príslušnosť: SLOVENSKO
Bydlisko: Prešov
Dátum vyhlásenia: 2018-07-24
Dôvod pátrania: Svedok
Vyhlasujúci útvar: OR PZ v Prešove