Svedok » SELIMI Sabit #Bratislava #pátranie #hľadaný

Priezvisko: SELIMI
Meno: Sabit
Dátum narodenia: 1972-02-15
Štátna príslušnosť: SLOVENSKO
Bydlisko: Bratislava III
Dátum vyhlásenia: 2017-11-09
Dôvod pátrania: Svedok
Vyhlasujúci útvar: OR PZ v Bratislave III