Svedok » POTANČOK Viliam #Bratislava #pátranie #hľadaný

Priezvisko: POTANČOK
Meno: Viliam
Dátum narodenia: 1976-08-04
Štátna príslušnosť: SLOVENSKO
Bydlisko: Bratislava II
Dátum vyhlásenia: 2018-06-05
Dôvod pátrania: Svedok
Vyhlasujúci útvar: OR PZ v Bratislave II