Svedok » MEDVEC Juraj #Bratislava #pátranie #hľadaný

Zdieľaj pátranie

Priezvisko: MEDVEC
Meno: Juraj
Dátum narodenia: 1975-09-24
Štátna príslušnosť: SLOVENSKO
Bydlisko: Bratislava II
Dátum vyhlásenia: 2018-03-16
Dôvod pátrania: Svedok
Vyhlasujúci útvar: OR PZ v Bratislave II

Zdieľaj pátranie