Svedok | MALITI Naim #Bratislava #svedok #pátranie

Priezvisko: MALITI
Meno: Naim
Dátum narodenia: 1969-03-04
Štátna príslušnosť: SLOVENSKO
Bydlisko: Bratislava II
Dátum vyhlásenia: 2017-07-20
Dôvod pátrania: Svedok
Vyhlasujúci útvar: OR PZ v Bratislave II