Svedok | KONCZ Róbert #Košice #pátranie #hľadaný

KONCZ Róbert, nar. 20. 05. 1973, trvale bytom Košice | Dôvod: Vyšetrovateľ odboru kriminálnej polície Okresného riaditeľstva Policajného zboru v Košiciach menovaného hľadá ako svedka. Hľadaný sa dlhodobo nezdržiava v mieste svojho trvalého bydliska, úmyselne sa skrýva, a nepreberá si poštu zasielanú orgánmi činnými v trestnom konaní. | Akékoľvek informácie o  hľadanej osobe môžu občania oznámiť na ktoromkoľvek útvare PZ, telefonicky na známom telefónnom čísle 158. V pracovných dňoch v čase od 7,30 do 15,30 hod. priamo na oddelenie pátrania a KTČ odboru kriminálnej polície OR PZ v Košiciach na číslo 0961 931 073.