Príkaz na zatknutie GAŽIKOVÁ Zdenka #Košice

Priezvisko:  GAŽIKOVÁ
Meno: Zdenka
Dátum narodenia: 1990-03-03
Štátna príslušnosť: SLOVENSKO
Bydlisko:  Košice II
Dátum vyhlásenia: 2018-05-25
Dôvod pátrania: Príkaz na zatknutie podľa §73T.p.
Vyhlasujúci útvar: OR PZ v Košiciach