Svedok » GAŽIKOVÁ Zdenka #Košice #pátranie #hľadaná

Priezvisko: GAŽIKOVÁ
Meno: Zdenka
Dátum narodenia: 1990-03-03
Štátna príslušnosť: SLOVENSKO
Bydlisko: Košice II
Dátum vyhlásenia: 2018-05-25
Dôvod pátrania: Svedok
Vyhlasujúci útvar: OR PZ v Košiciach