Svedok » BUČEK Peter #Púchov #pátranie #hľadaný

Priezvisko: BUČEK
Meno: Peter
Dátum narodenia: 1987-11-03
Štátna príslušnosť: SLOVENSKO
Bydlisko: Púchov
Dátum vyhlásenia: 2018-03-07
Dôvod pátrania: Svedok
Vyhlasujúci útvar: OR PZ v Liptovskom Mikuláši