Svedok » BERKOVÁ Soňa #Košice #pátranie #hľadaná

Priezvisko: BERKOVÁ
Meno: Soňa
Dátum narodenia: 1983-05-03
Štátna príslušnosť: SLOVENSKO
Bydlisko: Košice I
Dátum vyhlásenia: 2018-05-25
Dôvod pátrania: Svedok
Vyhlasujúci útvar: OR PZ v Košiciach