Svedok » BAJZA Peter #Snina #pátranie #hľadaný

Priezvisko: BAJZA
Meno: Peter
Dátum narodenia: 1975-12-09
Štátna príslušnosť: SLOVENSKO
Bydlisko: Snina
Dátum vyhlásenia: 2014-02-17
Dôvod pátrania: Svedok
Vyhlasujúci útvar: OR PZ v Humennom