Svedok ✷ Dušan TANCOŠ Levoča

Priezvisko: TANCOŠ
Meno: Dušan
Dátum narodenia: 1991-01-22
Štátna príslušnosť: SLOVENSKO
Bydlisko: Levoča
Dátum vyhlásenia: 2016-11-08
Dôvod pátrania: Svedok
Vyhlasujúci útvar: OR PZ v Poprade