ŠŰRŰ Miroslav #pátranie #hľadaný

Priezvisko: ŠŰRŰ Meno: Miroslav Dátum narodenia: 1963-09-09 Štátna príslušnosť: SLOVENSKO Bydlisko: Nezistené Dátum vyhlásenia: 2016-12-21 Dôvod pátrania: Príkaz na zatknutie podľa § 73 T.p. Vyhlasujúci útvar: OR PZ vo Vranove nad Topľou

Zdieľaj pátranie: