ROMAN Peter #Košice #pátranie #hľadaný

Priezvisko: ROMAN
Meno: Peter
Dátum narodenia: 1973-08-03
Štátna príslušnosť: SLOVENSKO
Bydlisko: Košice I
Dátum vyhlásenia: 2017-12-27
Dôvod pátrania: Príkaz na zatknutie podľa § 73 T.p.
Vyhlasujúci útvar: OR PZ v Košiciach