Renáta BAJZOVÁ Snina

Priezvisko: BAJZOVÁ 
Rodné priezvisko: BEŇOVÁ
Meno: Renáta
Dátum narodenia: 1976-04-16
Štátna príslušnosť: SLOVENSKO
Bydlisko: Snina
Dátum vyhlásenia: 2014-01-10
Dôvod pátrania: Príkaz na zatknutie podľa § 73 T.p.
Vyhlasujúci útvar: OR PZ v Humennom