Dodanie do výkonu trestu RAVAS Pavol #Bratislava #hľadaný #pátranie

Priezvisko: RAVAS
Meno: Pavol
Dátum narodenia: 1979-02-25
Štátna príslušnosť: SLOVENSKO
Bydlisko: Bratislava II
Dátum vyhlásenia: 2019-07-08
Dôvod pátrania: Dodanie do výkonu trestu
Vyhlasujúci útvar: OR PZ v Bratislave II