RAJT Tibor #Bratislava

Dodanie do výkonu trestu

Priezvisko: RAJT Meno: Tibor Dátum narodenia: 1987-04-29 Štátna príslušnosť: SLOVENSKO Bydlisko: Bratislava II Dátum vyhlásenia: 2019-07-03 Dôvod pátrania: Dodanie do výkonu trestu Vyhlasujúci útvar: OR PZ v Bratislave II