Príkaz na zatknutie | ZSIGÁRDI Dezider #Komárno #pátranie #hľadaný

Priezvisko: ZSIGÁRDI
Meno: Dezider
Dátum narodenia: 1974-03-11
Štátna príslušnosť: SLOVENSKO
Bydlisko: Komárno
Dátum vyhlásenia: 2017-11-20
Dôvod pátrania: Príkaz na zatknutie podľa § 73 T.p.
Vyhlasujúci útvar: OR PZ v Komárne