Príkaz na zatknutie » VARGOVÁ Eva #Košice #pátranie #hľadaná

Priezvisko: VARGOVÁ
Rodné priezvisko: GODLOVÁ
Meno: Eva
Dátum narodenia: 1966-08-08
Štátna príslušnosť: SLOVENSKO
Bydlisko: Košice II
Dátum vyhlásenia: 2015-03-06
Dôvod pátrania: Príkaz na zatknutie podľa § 73 T.p.
Vyhlasujúci útvar: OR PZ v Košiciach
Mimoriadne pátranie: NIE