Príkaz na zatknutie VÁCLAVIK Ján #Rimavská Sobota

Priezvisko:   VÁCLAVIK
Meno: Ján
Dátum narodenia:  1972-04-11
Štátna príslušnosť:  SLOVENSKO
Bydlisko:   Rimavská Sobota
Dátum vyhlásenia:  2019-03-27
Dôvod pátrania:  Príkaz na zatknutie podľa § 73 T.p.
Vyhlasujúci útvar:  OR PZ v Rimavskej Sobote

Príkaz na zatknutie VÁCLAVIK Ján #Rimavská Sobota