Príkaz na zatknutie » TURAN Ľubomír #Piešťany #pátranie #hľadaný

Priezvisko: TURAN
Meno: Ľubomír
Dátum narodenia: 1975-12-17
Štátna príslušnosť: SLOVENSKO
Bydlisko: Piešťany
Dátum vyhlásenia: 2014-02-19
Dôvod pátrania: Príkaz na zatknutie podľa § 73 T.p.
Vyhlasujúci útvar: OR PZ v Trnave