Príkaz na zatknutie TRIKI Mohamed Mustafa Ali Ben #ALŽÍRSKO #hľadaný #pátranie

Priezvisko: TRIKI
Meno: Mohamed Mustafa Ali Ben
Dátum narodenia: 1966-03-24
Štátna príslušnosť: ALŽÍRSKO
Bydlisko:
Dátum vyhlásenia: 2018-09-11
Dôvod pátrania: Príkaz na zatknutie podľa § 73 T.p.
Vyhlasujúci útvar: OR PZ v Bratislave II

Zdieľaj pátranie