Príkaz na zatknutie » TRHANČÍK Martin #Žilina #pátranie #hľadaný

Priezvisko: TRHANČÍK
Meno: Martin
Dátum narodenia: 1983-06-25
Štátna príslušnosť: SLOVENSKO
Bydlisko: Žilina
Dátum vyhlásenia: 2017-12-14
Dôvod pátrania: Príkaz na zatknutie podľa § 73 T.p.
Vyhlasujúci útvar: OR PZ v Žiline