Príkaz na zatknutie | TOMÁNEK Patrik #Považská Bystrica #pátranie #hľadaný

Priezvisko: TOMÁNEK
Meno: Patrik
Dátum narodenia: 1996-11-09
Štátna príslušnosť: SLOVENSKO
Bydlisko: Považská Bystrica
Dátum vyhlásenia: 2018-12-14
Dôvod pátrania: Príkaz na zatknutie podľa § 73 T.p.
Vyhlasujúci útvar: OR PZ v Považskej Bystrici