Príkaz na zatknutie TITKO Milan #Senec

Priezvisko:
TITKO
Meno:
Milan
Dátum narodenia:
1964-08-06
Štátna príslušnosť:
SLOVENSKO
Bydlisko:
Senec
Dátum vyhlásenia:
2019-05-06
Dôvod pátrania:
Príkaz na zatknutie podľa § 73 T.p.
Vyhlasujúci útvar:
OR PZ v Senci