Príkaz na zatknutie » TÁCSIKOVÁ Ildiko #Komárno #pátranie #hľadaná

Priezvisko: TÁCSIKOVÁ
Meno: Ildiko
Dátum narodenia: 1963-10-09
Štátna príslušnosť: SLOVENSKO
Bydlisko: Komárno
Dátum vyhlásenia: 2015-11-02
Dôvod pátrania: Príkaz na zatknutie podľa § 73 T.p.
Vyhlasujúci útvar: OR PZ v Komárne