Príkaz na zatknutie » SUROVÁ Eva #Rimavská Sobota #pátranie #hľadaný

Priezvisko: SUROVÁ
Rodné priezvisko: OLÁHOVÁ
Meno: Eva
Dátum narodenia: 1966-02-24
Štátna príslušnosť: SLOVENSKO
Bydlisko: Rimavská Sobota
Dátum vyhlásenia: 2012-02-02
Dôvod pátrania: Príkaz na zatknutie podľa § 73 T.p.
Vyhlasujúci útvar: OR PZ v Rimavskej Sobote