Príkaz na zatknutie » ŠULY Dominik #Trebišov #pátranie #hľadaný

Priezvisko: ŠULY
Meno: Dominik
Dátum narodenia: 1999-11-28
Štátna príslušnosť: SLOVENSKO
Bydlisko: Trebišov
Dátum vyhlásenia: 2018-04-16
Dôvod pátrania: Príkaz na zatknutie podľa § 73 T.p.
Vyhlasujúci útvar: OR PZ v Trebišove

R E K L A M A