Príkaz na zatknutie SOREL Daniela #Bratislava

Priezvisko:  SOREL Meno: Daniela Maria Dátum narodenia: 1947-11-18 Štátna príslušnosť: SLOVENSKO Bydlisko:  Bratislava I Dátum vyhlásenia: 2019-04-25 Dôvod pátrania: Príkaz na zatknutie podľa § 73 T.p. Vyhlasujúci útvar: OR PZ v Bratislave I