Príkaz na zatknutie » ŠOOŠ Pavol #Ružomberok #pátranie #hľadaný

Priezvisko: ŠOOŠ
Meno: Pavol
Dátum narodenia: 1981-07-22
Štátna príslušnosť: SLOVENSKO
Bydlisko: Ružomberok
Dátum vyhlásenia: 2017-10-27
Dôvod pátrania: Príkaz na zatknutie podľa § 73 T.p.
Vyhlasujúci útvar: OR PZ v Ružomberku