Príkaz na zatknutie » ŠOLTÍSOVÁ Eva #Liptovský Mikuláš #pátranie #hľadaná

Priezvisko: ŠOLTÍSOVÁ
Rodné priezvisko: KOVÁČOVÁ
Meno: Eva
Dátum narodenia: 1962-04-19
Štátna príslušnosť: SLOVENSKO
Bydlisko: Liptovský Mikuláš
Dátum vyhlásenia: 2010-06-22
Dôvod pátrania: Príkaz na zatknutie podľa § 73 T.p.
Vyhlasujúci útvar: OR PZ v Liptovskom Mikuláši