Príkaz na zatknutie ŠKUCI Pavol #Partizánske

Priezvisko:   ŠKUCI
Meno:  Pavol
Dátum narodenia:  1977-07-19
Štátna príslušnosť:  SLOVENSKO
Bydlisko:   Partizánske
Dátum vyhlásenia:  2019-04-29
Dôvod pátrania:  Príkaz na zatknutie podľa § 73 T.p.