Príkaz na zatknutie | SIRNÍK Maroš #Vranov nad Topľou #hľadaný #pátranie

Priezvisko: SIRNÍK
Meno: Maroš
Dátum narodenia: 1977-07-05
Štátna príslušnosť: SLOVENSKO
Bydlisko: Nezistené
Dátum vyhlásenia: 2008-05-15
Dôvod pátrania: Príkaz na zatknutie podľa § 73 T.p.
Vyhlasujúci útvar: OR PZ vo Vranove nad Topľou