Príkaz na zatknutie » SILLAS Nikolaus #Hlohovec #pátranie #hľadaný

Priezvisko: SILLAS
Meno: Nikolaus
Dátum narodenia: 1999-02-22
Štátna príslušnosť: SLOVENSKO
Bydlisko: Hlohovec
Dátum vyhlásenia: 2018-01-10
Dôvod pátrania: Príkaz na zatknutie podľa § 73 T.p.
Vyhlasujúci útvar: OR PZ v Trnave