Príkaz na zatknutie » RÝDZI Ladislav #Bratislava #pátranie #hľadaný

Priezvisko: RÝDZI
Meno: Ladislav
Dátum narodenia: 1973-12-28
Štátna príslušnosť: SLOVENSKO
Bydlisko: Bratislava IV
Dátum vyhlásenia: 2017-11-26
Dôvod pátrania: Príkaz na zatknutie podľa § 73 T.p.
Vyhlasujúci útvar: OR PZ v Bratislave IV