Príkaz na zatknutie » ROSTÁS Gábor #Dunajská Streda #pátranie #hľadaný

Priezvisko: ROSTÁS
Meno: Gábor
Dátum narodenia: 1974-09-05
Štátna príslušnosť: RUMUNSKO
Bydlisko: Nezistené
Dátum vyhlásenia: 2009-07-14
Dôvod pátrania: Príkaz na zatknutie podľa § 73 T.p.
Vyhlasujúci útvar: OR PZ v Dunajskej Strede