Príkaz na zatknutie » POKUTOVÁ Renáta #ČESKO #pátranie #hľadaná

Priezvisko: POKUTOVÁ
Meno: Renáta
Dátum narodenia: 1983-02-12
Štátna príslušnosť: ČESKO
Bydlisko: Nezistené
Dátum vyhlásenia: 2018-02-05
Dôvod pátrania: Príkaz na zatknutie podľa § 73 T.p.
Vyhlasujúci útvar: OR PZ vo Vranove nad Topľou