Príkaz na zatknutie » PLAJDIČKO Peter #Zlaté Moravce #hľadaný #pátranie

Priezvisko:   PLAJDIČKO
Meno: Peter
Dátum narodenia: 1980-08-25
Štátna príslušnosť: SLOVENSKO
Bydlisko:   Zlaté Moravce
Dátum vyhlásenia: 2018-02-16
Dôvod pátrania: Príkaz na zatknutie podľa § 73 T.p.
Vyhlasujúci útvar: OR PZ v Nitre