Príkaz na zatknutie » PINDJÁK Jozef #Námestovo #pátranie #hľadaný

Priezvisko: PINDJÁK
Meno: Jozef
Dátum narodenia: 1987-01-10
Štátna príslušnosť: SLOVENSKO
Bydlisko: Námestovo
Dátum vyhlásenia: 2017-12-04
Dôvod pátrania: Príkaz na zatknutie podľa § 73 T.p.
Vyhlasujúci útvar: OR PZ v Dolnom Kubíne