Príkaz na zatknutie » PEŠTA Erik #Sabinov #hľadaný #pátranie

Priezvisko: PEŠTA
Meno: Erik
Dátum narodenia: 1998-01-17
Štátna príslušnosť: SLOVENSKO
Bydlisko: Sabinov
Dátum vyhlásenia: 2017-11-28
Dôvod pátrania: Príkaz na zatknutie podľa § 73 T.p.
Vyhlasujúci útvar: OR PZ v Prešove