Príkaz na zatknutie | PAPAJ Stanislav #Bratislava #hľadaný #pátranie

Priezvisko: PAPAJ
Meno: Stanislav
Dátum narodenia: 1975-07-31
Štátna príslušnosť: SLOVENSKO
Bydlisko: Bratislava IV
Dátum vyhlásenia: 2011-07-27
Dôvod pátrania: Príkaz na zatknutie podľa § 73 T.p.
Vyhlasujúci útvar: OR PZ v Bratislave IV