Príkaz na zatknutie OLÁH Zoltán #Rimavská Sobota

Priezvisko:   OLÁH
Meno:  Zoltán
Dátum narodenia:  1980-06-10
Štátna príslušnosť:  SLOVENSKO
Bydlisko:   Rimavská Sobota
Dátum vyhlásenia:  2019-05-15
Dôvod pátrania:  Príkaz na zatknutie podľa § 73 T.p.
Vyhlasujúci útvar:  OR PZ v Rimavskej Sobote

Príkaz na zatknutie OLÁH Zoltán #Rimavská Sobota