Príkaz na zatknutie » NEKORANEC Peter #Čadca #pátranie #hľadaný

Priezvisko: NEKORANEC
Meno: Peter
Dátum narodenia: 1979-08-21
Štátna príslušnosť: SLOVENSKO
Bydlisko: Čadca
Dátum vyhlásenia: 2018-02-15
Dôvod pátrania: Príkaz na zatknutie podľa § 73 T.p.
Vyhlasujúci útvar: OR PZ v Čadci

R E K L A M A